Collectie Gelderland

urn

afgeknot peervormige urn met hoge schouder, waaronder zwak besmeten en gladde rand. De crematie bevond zich verspreid in de urn, die gevuld was met bruin-grijs-gelig fijn zand met wortelresten