Collectie Gelderland

klokbeker

klokbeker van Veluws type, met 3-vormig profiel, inwendig afgeschuinde wand en licht concave bodem. Geel- tot oranjebruin, zorgvuldig gepolijst oppervlak, versierd met indrukken van een smalle gekorven spatel (de korte lijntjes); indrukken van een brede, vrijwel ongekorven spatel (horizontaal omlopende lijnen); en groeflijnen (sommige langere verticale lijnen). Om de hals vijf omlopende horizontale zones van gelijke breedte met verschillende versieringspatronen; om het wijdst van de buik vier dergelijke zones. Vlak boven de bodem 2 rijen verticale kerfspatelindrukken. De brede zone tussen hals en buik is versierd met 7 gelijkvormige, omlijste maar niet met versiering gevulde metopen. Deze metopen zijn juist zo aangebracht tussen buik en bodem