Collectie Gelderland

Geen titel

Schoteltje van terra sigillata met grotendeels weggesleten stempel op de bodem. Oude verlijming en aanvullingen; oppervlaktebeschadigingen.