Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpotje met radversiering. Chips van de rand af; kleine breuk in de rand; oude verlijmingen.