Collectie Gelderland

urn

Urntje van aardewerk met vingerindrukken, Bronstijd? Oude verlijmingen en aanvullingen.