Collectie Gelderland

urn

Urn van gebakken aarde [met verbrande mensenbeenderen]. Diverse verlijmingen en aanvullingen; kleine scheurtjes over het gehele object; oppervlaktebeschadigingen; 1 los scherfje erbij.