Collectie Gelderland

Geen titel

Kruik met oor van aardewerk. Verlijmingen aan hals en oor; deel van de hals ontbreekt.