Collectie Gelderland

Paardetuig Legaat Gildemeester

e 1931/2.1; e 1931/2.236