Collectie Gelderland

Geen titel

zgn. preparaat van het dubbelgraf van Niersen