Collectie Gelderland

Standvoetbeker

Slanke, zgn. touw-zonebeker van aardewerk met S-vormig profiel en afzonderlijke voet. Tot op de scherpe knik van de buik versierd met onregelmatig verlopende rijen ornamenten, alle ingekrast, vaak tamelijk diep. Aan de bovenkant een rij van "bergen", daaronder vier rijen beurtelings van links naar rechts en omgekeerd lopende schuine strepen, en ten slotte een zigzaglijn met scherpe hoeken. De "bergen" bestaan elk uit 2 diep ingekerfde, naar boven toe elkaar snijdende schuine lijnen, tussen deze is het vlak opgevuld met andere, recht naar boven of schuin lopende, eveneens zeer diepe ingekraste lijnen. In vorm en ornament vormt dit stuk een merkwaardige tegenstelling met de vorigen. Oude verlijmingen en aanvullingen.