Collectie Gelderland

fragment

fragment van een zilveren mantelhaak, naar het schijnt uit spiraalsgewijze omwonden draad bestaande