Collectie Gelderland

urn

Kleine gedrongen Harpstedterurn van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadiging. Bevat crematieresten.