Collectie Gelderland

Woerd. Grindsporen, onuitgediepte greppel en afvalgaten, vlak ten N. van S op plattegrond. Gezien vanuit het N. (de ontgraven sleuf werd later nog naar rechts verbreed)