Collectie Gelderland

De keienbestrating in de Batavenburcht in de sleuven 74 en 75 bij het snijpunt van beide sleuven (no. 74 op de voorgrond gezien in de richting N.Z.)