Collectie Gelderland

Geen titel

Romeins terra sigillata bord met rond profiel, ongewelfd bodemvlak, dat zonder onderbreking in de wanden overgaat en waarin concentrische cirkels. Kleur en grove bewerking dateren dit bord in de 3e eeuw. Ongestempeld. Verkregen door geschenk van dhr. Th. Terwindt te Millingen. Een scherf ontbreekt in de rand, een aanvulling in de rand, de toplaag is beschadigd, een oude verlijming.