Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: gelauwerd hoofd met globe n.l., IMP NERO CAESAR AUG PO[NT MAX T]R POT PP, Kz: Roma n.l. zittend met Victoria en parazonium, tussen S - C, in afsn. ROMA