Collectie Gelderland

Geen titel

Beker van terra sigillata, met stempel op de bodem. Oude verlijmingen; oppervlaktebeschadigingen.