Collectie Gelderland

kartelrandurn

Klein Germaans urntje van bruingele aarde met gekartelde rand; op de schouder is een versiering aangebracht van nagelindrukken. Oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadiging. Bevat crematieresten.