Collectie Gelderland

urn

Latere Germaanse urn van aardewerk. Een groot deel van de rand ontbreekt; barsten; oppervlaktebeschadigingen.