Collectie Gelderland

Woerd. De palissade- en gebouwsporen in de sleuf bij E op plattegrond (onuitgegraven). Gezien naar het Z.O. RMO opgravingstent