Collectie Gelderland

Doorsnijdingen van grafkuilen en heuvelkringen in het grafveld

In een vers geschaafd vlak is een groot scala aan verkleuringen te zien: donkere, lichte, grote en kleine kleurverschillen. Het is niet eenvoudig om nu precies te zien wat belangrijk is en niet. Om dat makkelijker te maken worden de sporen aangekrast. Met een scherp voorwerp worden de begrenzingen van de verkleuringen aangegeven. Zo kunnen die gefotografeerd of getekend worden. Dit zijn sporen van grafkuilen en greppels uit het grafveld van Wageningen dat in 1927 werd opgegraven.