Collectie Gelderland

Fundament van de Oostmuur v/h praetorium van de Castra op de Hunenberg, gezien van N.O. naar Z.W.