Collectie Gelderland

urn

Bruine urn met nagelindrukversiering op de rand, gladde schouder en beurtelings horizontale en verticale "arenversiering" op de buik. Verlijmingen; vele en grote barsten; gaatje in de buik. Bevat crematieresten.