Collectie Gelderland

Bol knikpotje met raadjesversiering

Frankisch spitsbuikig urntje, versierd met radstempelindrukken, graf 12. Oude verlijming; chip van de rand af.