Collectie Gelderland

urn

Urn met platte bodem van lichtbruin gebakken aarde, wijde opening en opstaande rand, die verloren is gegaan. Met verbrande beenderen gevuld (niet aangetroffen) en behoort tot 't zgn. Hessische vaatwerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadigingen.