Collectie Gelderland

heft

Bronzen gedeelte van een hecht van een werktuig voorstellende de neus van een paard of ezel.