Collectie Gelderland

draadfibula

Zeer kleine bronzen draadfibula. Verspreiding: Beneden-Rijngebied.