Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata. Slijtageplekken; oppervlaktebeschadigingen.