Collectie Gelderland

Geen titel

Beker van terra sigillata, met stempel op de bodem. Een randscherf ontbreekt; slijtageplekken.