Collectie Gelderland

Geen titel

Romeins beschilderd potje van aardewerk. Delen van de rand ontbreken; oude verlijmingen en aanvullingen; de oranje verflaag is grotendeels afgesleten.