Collectie Gelderland

Standspoor van koepelgraf met latere heuvel er over heen, in staande zichtbaar, op de voorgrond lijkkuil, doorsneden door konijnengang