Collectie Gelderland

urn

Hallstatturn van aardewerk met vingerindrukken op de schouder. Oude verlijmingen en aanvullingen; scherfje uit de rand ontbreekt; oppervlaktebeschadigingen. Bevat crematieresten.