Collectie Gelderland

urn

Kleine gedrongen Hallstatturn van aardewerk met scherpe buikknik. Oude verlijmingen en aanvullingen.