Collectie Gelderland

urn

Hallstatt-urn van aardewerk; de rand grotendeels gerestaureerd: oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadigingen.