Collectie Gelderland

fragment van een hamer met steelgat

snede-deel van een bij het steelgat afgebroken hamer van hard gesteente