Collectie Gelderland

draadfibula

Bronzen draadfibula, naald ontbreekt. Verspreiding: Beneden-Rijngebied.