Collectie Gelderland

Geen titel

Potje met oor van grijs terra nigra-achtig aardewerk. Stuart, pl. 21, 358. Ca. 40-120 na Chr. Chip uit de rand.