Collectie Gelderland

Hotel Valk met zijn terrassen. Noordelijke helling Batavenburcht

In 1920 publiceerde Holwerda zijn onderzoek van de Batavenburcht. Deze foto moet dat jaar ervoor genomen zijn of eerder. Vermoedelijk verbleef Holwerda hier tijdens de opgravingen van de Romeinse resten in en rond Ubbergen. In het centrum van de foto zijn twee vrouwen te zien die naar de fotograaf kijken.