Collectie Gelderland

Grafkuilen met greppels in het grafveld. RMO opgravingstent