Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: hoofd met stralenkrans n.l.; globe aan hals, IMP CAES VESPASIAN AUG COS VIII PP, Kz: Roma n.l. zittend met Victoria en parazonium tussen S - C; in afsn. ROMA