Collectie Gelderland

Ovaal verkleurde stroken grond in de onderste van de drie cultuurlagen in de heuvel