Collectie Gelderland

Hoge Hof. RMO opgravingstenten

Op de voorgrond in de opgravingssleuf zijn grondsporen te zien. Afgaande op het oorspronkelijke bijschrift zal één van die sporen een houten waterput bevatten (vergelijk foto nr. 24). Aan het eind van de put staan twee opgravingstenten. Voor de rechtse tent zit de leider van de opgraving: W.C. Braat. Het lijkt of hij een sigaret rookt. Rechts staan drie boeren te praten bij een span paarden.