Collectie Gelderland

Knikpotje met raadjesversiering

Frankisch urntje van grauwe aarde met spitsbuikige vorm; de bovenste helft versierd met ingedrukte stippels; oude verlijmingen.