Collectie Gelderland

Merovingische knikpot met radstempelversiering

Potje van tamelijk fijne aarde, op een schijf gedraaid, donkergrauw van kleur, van buiten glad gestreken, en met vier onder elkaar staande rijen indruksels versierd, overeenkomstig aan die welke afgebeeld zijn in de oudheidk. Meded. Van dr. Janssen II st ElIII, 16, afb. zie inv.boek