Collectie Gelderland

Klokbeker met mes uit de grafkuil in de onderste drie cultuurlagen van de heuvel