Collectie Gelderland

klokbeker

Kleine, grove klokbeker van met slechts weinig ingebogen halsafzetting, grijs-grauw aardewerk. Het gehele oppervlak is met zones versierd, meest zeer smalle. Op de buik echter zijn twee bredere zones aangebracht, die beide versierd zijn met telkens 5 verticale lijnen gescheiden door open ruimten. Alles in "raadjestechniek" uitgevoerd. Met oude verlijmingen en aanvullingen. Met chips van de rand af.