Collectie Gelderland

Geen titel

Tonvormige, ruwwandige kookpot. Oude verlijmingen en aanvullingen. Scherf van het oppervlak van de buik afgesprongen.