Collectie Gelderland

Grafkuil met greppel er omheen in het grafveld