Collectie Gelderland

De heuvels ten N van de schans. RMO opgravingswagen