Collectie Gelderland

Geen titel

Fijn, dunwandig, bruingeschilderd bekertje. Een randscherf ontbreekt; oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadigingen.